NEI!!!! Dat neit Kannerbuch vum Susy Schmit,

"Ouschterstress mam Kleeschen", ass do!!!!

-Einfach op d'Buch klicken, fir méi Informatiounen


Dir kritt et iwwerall hei:

    -Librairie Ernster

    -Librairie Libo

    -Librairie Zimmer - Diekirch

    -Librairie Diderich - Esch-s-Alzette

    -LORD.LU zu Rollingen/Mersch

    -Bei eis natiirlech och...